931 593 404 info@empresarium.cat

ISJ ASSESSORS MOLINS 2012 SLU garanteix la privacitat de les dades de caràcter personal aportats,
segons la LOPD.
La visita a aquest website no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si
mateix, tot i això durant la visita és possible sé que sol·licitin dades de caràcter personal a través de
formularis.
Aquestes dades seran utilitzades per contestar la sol·licitud per la seva part realitzada i per a l’enviament de la mateixa, també seran utilitzades per enviar-los informació de la nostra empresa i serveis per qualsevol mitjà de
comunicació, a l’enviar aquest formulari vostè està acceptat explícitament la recepció dels
mateixos, en el cas que no desitgés rebre la nostra informació, únicament hauria d’enviar un correu
electrònic sol·licitant la baixa del nostre servei informatiu a info@isjassessors.com, les seves dades
personals formaran part del fitxer clients, el destinatari i responsable del fitxer i del tractament
del mateix és: ISJ ASSESSORS MOLINS 2012 SLU, en AVINGUDA VALÈNCIA, 18-20 MOLINS DE REI.
(C.P.08750) Barcelona on podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició,
mitjançant escrit l’adreça abans indicada incloent còpia del DNI o document identificatiu
equivalent.
La negativa a proporcionar les dades suposarà la no prestació o la impossibilitat d’accedir al servei
per als que eren sol·licitats. Vostè té dret a rebre resposta de qualsevol pregunta, consulta o
aclariment que li sorgeixi derivada d’aquest formulari. En el cas que aporti les seves dades a través d’un
missatge de correu electrònic, el mateix formarà part del mateix fitxer la finalitat del qual serà la gestió de
la sol·licitud o comentari que ens realitza, essent aplicables la resta d’extrems indicats en el paràgraf
anterior. Tots els seus dades seran donats de baixa definitivament de la nostra base de dades pels següents
motius: 1º- a petició seva. 2º- quan hagin deixat de ser necessàries per als fins que van motivar la seva
recollida.
Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre
fur, als jutjats i tribunals del domicili del propietari del lloc web.

Search